Сторінки

БІБЛІОТЕКИ - ЦЕ СВОБОДА. СВОБОДА ЧИТАТИ, СВОБОДА СПІЛКУВАТИСЯ. Ніл Гейман

Програми розвитку ЦБС Солом'янського району

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА 2022-2027 роки (на один та на п'ять років)

Підготувала директор ЦБС Солом'янського району міста Києва Іванна Щербина

Розвиток бібліотек через розвиток своїх працівників.

Преамбула. Сьогодні бібліотеки переживають трансформації, відбувається зміна користувачів, зміна потреб і цінностей, правил і стилю життя, носіїв знання та інформації. Всі ці зміни відображаються у щоденній роботі закладів, їх формах роботи та сприйнятті бібліотек громадою.

Концепт. Сучасна публічна бібліотека – це вільний інтелектуальний, багатофункціональний, безпечний, інклюзивний простір для дозвілля, розвитку, навчання, роботи, зустрічей, подій, взаємодії між різними групами мешканців, центр розвитку місцевого соціокультурного життя.

Сьогодення. Бібліотеки, які входять в структуру ЦБС відповідають заданому концепту, функціонують згідно вимог часу, розширюють свої функції, розвиваються відповідно до трендів та запитів наявних в суспільстві, практикують проведення подій у міському просторі, реалізують міську та державну політику в сфері культури.

Кожна бібліотека ЦБС є частиною публічного простору міста, але кожна має своє обличчя, яке є відображенням мікрорайону міста, в якому вона розташована, і запитів його мешканців.

Потреба. Якщо бібліотека іде в ногу з часом, є відкритою і клієнтоорієнтовною, покращує доступ та зменшує зарегульованість – вона потрібна.

Майбутнє. Для системного розвитку бібліотек необхідно масштабувати наявні успішні практики, працювати з громадськістю щодо важливості та потрібності бібліотек, закріплювати у свідомості мешканців думку, що бібліотека є індивідуальним простором для самовираження людини, реалізації її як читача, простором організації та втілення ідей, а бібліотекар - це культурний менеджер, який швидко адаптується до нових умов, здатен творити безпечний багатофункціональний простір та забезпечити відвудувачу свободу читання, ідей, спілкування, розвитку, освіти (яка не закінчується після отримання шкільного атестату чи університетського диплому).

У відповідності до наведених вище тез і формувалися проєкти Програм розвитку Централізованої бібліотечної системи Солом’янського району міста Києва на один та на п'ять років.

Програма розвитку Централізованої бібліотечної системи Солом’янського району міста Києва на один рік

Завдання 1. Отримання бібліотекарями нових знань, формування професійних навичок та заміна неефективних моделей поведінки на ефективніші.

Рішення:

Робота з опором змінами, подолання професійних «мурів», які втратили сенс в міру розвитку суспільства і його запитів

Очікуваний результат:

особиста трансформація працівників з традиційно історичного документознавця до доброзичливого культурного менеджера, який здатен виробляти та реалізовувати стратегії

 

Створення концепту розвитку команди, яка враховує цілі та пріоритети діяльності ЦБС «Місце формує людей так само, як люди формують місце»

 

Перехід бібліотекарями на якісно інший рівень розуміння та виконання своєї ролі в системі бібліотек району.

 

 

Посилення внутрішніх комунікацій. Утримування балансу між повсякденними питаннями і довгостроковими цілями.

Регулярне нагадування працівникам, що вони є частиною чогось більшого, ніж вони самі.

Позбавлення образу бібліотекаря негативних конотацій.

Укріплення в суспільній думці позитивного образу бібліотекаря – такого, що робить бібліотеку більш живою й людяною для стороннього спостерігача

Завдання 2. Посилення інформаційного напряму. Просування себе мережевими маркетинговими методами (умовно «як працюють протестанти»).

Рішення:

Творення проєктів, цікавих громаді.

Очікуваний результат:

Постійна диверсифікація послуг. Нарощення активної аудиторії (оскільки тут є місце і для музики, і для дискусії, і для зустрічей тощо)

Вивчення запитів, формулювання їх в певні пропозиції, які для бібліотеки є важливими, та які дозволяють бібліотеці зберегти і розвивати свої функції

Розуміння потреб наявної та потенційної аудиторії, адекватна відповідь на них (наприклад, затишок для «звичних» відвідувачів та соціально вразливих категорій, привабливий простір для нових)

Адаптування роботи до сучасних суспільних трендів.

Розбудова зв’язків та налагодження дистанційного доступу до ресурсів бібліотеки

Промоція книги як джерела знань та корисного досвіду, стресостійкості та відпочинку, задоволення та відновлення.

Сприйняття бібліотек як закладів культури, які інтегрують читацькі практики з різними видами дозвілля, які допомагають у «перезавантаженні» від повсякденності, відновленні та,

відповідно, збільшенні працездатності.

Завдання 3. Набуття навичок читання у дітей  та підвищення загального рівня читацької грамотності

Рішення:

Складання і популяризація рекомендаційних списків книжок, які подобаються абсолютній більшості дітей та підлітків.

Очікуваний результат:

Набування у дітей практики самостійного вибору книжок як мотивація до читання.

Заходи для батьків щодо того, як позитивно (без насильства і примусу) привчати дітей до читання.

Зменшення кількості дітей, які ніколи не читають книги.

Заходи промоції читання для дітей та підлітків з акцентуванням на тому, що читання розвиває словниковий запас і навички спілкування, оскільки в дитячому віці навички спілкування – запорука популярності і успіху серед однолітків.

 

Збільшення щоденних читачів серед дітей та старших підлітків.

 

Сприйняття дитиною читання в дитинстві як чинника, що збільшує соціальні контакти.

 

Залучення інфлюенсерів/лідерів громадської думки для промоції читання серед населення.

 

Збільшення емоційної налаштованості на читання.

 

Співпраця з блогерами, популярними серед дитячої  та молодіжної аудиторії

Популяризація книжок написаних блогерами або порекомендованих ними

Усвідомлення, що читання книжок є лайфхаком соціальної успішності та популярності

Створення книжкових фан-сторінок, книжкові фото зі знаменитістю тощо

Визначення  потенційних агентів впливу для тих, хто став рідше читати.

 

Збільшення кількості щоденних читачів та частоти читання.

Системна підготовка бібліотекарів, та фаховий супровід ними відвідувачів у виборі книг.

 

Промоція бібліотек як місць, де можна отримати пораду щодо вибору книг і де, за потреби, є зручне, вільне від гаджетів, місце для читання.

 

Підтримка бібліотечних фондів у такому стані, що є актуальним для запитів читачів.

 

Підтримка сервісу обміну книжками.

Можливість відвідувачу вибрати книгу відповідно до своїх потреб.

 

Створення дитячих читацьких клубів для обговорення прочитаних книжок. Модерування у публічному просторі спілкування досвідчених читачів з менш досвідченими, сприяння обміну враженнями, поширенню рецензій та відгуків на книжки.

Використання позитивних відгуків про книги як основного драйвера читання, оскільки порада друзів є одним із головних каналів комунікації для вибору книжок.

 

Заохочення людей розвиватися, здобувати освіту (нові книги, доступні лекції, освітні активності).

 

Усвідомлення людьми ролі та позитивного впливу читання на їх життєвий успіх та загальне задоволення життям


Програма розвитку Централізованої бібліотечної системи Солом’янського району міста Києва на п’ять років (2021-2026 роки)

Спиратися на силу, яка є і йти далі. 

Напрямок 1. Стратегія

Максимальна орієнтація на інтереси і потреби  відвідувачів та мотивацію працівників.

Творення нової цінності через доступність та індивідуалізацію.

Завдання

Очікуваний результат

1.1

Адвокація бібліотечної реформи.

Інституційне підкріплення змін (методичні рішення, розпорядження, накази, інструкції тощо)

1.2

Підтримка та розвиток книжкової екосистеми.

 

Сприйняття книжкової сфери як важливого елементу національної безпеки та національних інтересів України.

1.3

Нарощення суспільного капіталу бібліотек відповідно до процесів джентрифікації та міських трансформацій

Відвідування бібліотек стає соціальною звичкою людей різних вікових та соціальних груп

1.4

Позиціонування сучасної української та перекладної літератури, як феномену за допомогою якого держава закріплює своє місце на геополітичній карті світу та в історичній хронології.

Збільшення частки відвідувачів, що надають перевагу україномовній літературі та обирають українську мову для приватного та публічного спілкування.

Промоція української етно-естетики, героїки та культурної історії.

Напрямок 2. Персонал

Розвиток організаційної культури. Посилення вимог до підготовки працівників.

2.1

Робота з талантами. Розвиток креативної команди.  Орієнтація на слеш-кар'єру.

 

Побудова корпоративної культури, в якій працівники не вигорають, команда більш самоорганізована і працює без ручного управління

2.2

Посилення культури клієнтоорієнтованості як для внутрішнього, так і для зовнішнього клієнта бібліотеки

Підтримка позитивного емоційного контакту в команді.

Застосування  персоналізованого підходу у щоденній взаємодії працівника з відвідувачем.

Напрямок 3. Клієнти

Диференціація послуг бібліотек для різних соціальних груп. Перехід від узагальненого портрету відвідувача на персоналізоване спілкування

3.1

Вибудовування найтіснішого емоційного зв’язку відвідувача з бібліотечним продуктом

Мода на відвідування бібліотек як соціально схвальний варіант проведення дозвілля

3.2

Розширення доступу до знань та спілкування для людей, незалежно від їх віку

Відвідування мешканцями бібліотек із готовим запитом (книги, події, інформація) так і заради спілкування.

3.3

Створення і розвиток нових форм співпраці із дитячими та шкільними закладами.

Новий формат активностей з постійною циклічністю, творче самовираження дітей, яке поєднує в собі комплекс занять та відпочинку

 

Напрямок 4. Ресурси та інновації

Впровадження LEAN-методології для ефективнішого використання часу, матеріальних ресурсів та людського капіталу в роботі ЦБС.

4.1

Книжковий фандрейзинг (видавці, автори, читачі, меценати)

Збільшення кількості щоденних та регулярних читачів.

4.2

Творчі колаборації та залучення сильних гравців соціокультурної спільноти

Перехід із сервісних закладів у заклади, які дають культурний продукт

4.3

Цифровий інтенсив (digital-маркетинг, поєднання бібліотечних онлайн- та офлайн-середовищ)

Посилення цифрової трансформації в діяльності бібліотек відповідно до діджитал трендів

4.4

Інтегровані активності (соціалізація дітей та молоді з особливостями психофізичного та інтелектуального розвитку тощо)

 

Створення нових концепцій для мультидисциплінарної діяльності бібліотек

Напрямок 5. Комунікація

Накопичення довіри, впізнаваності та репутаційного капіталу як спосіб залучення аудиторій до бібліотек

5.1

Пошук нових форм спілкування бібліотек з містянами практикують публічну приватність

Нове позиціонування бібліотеки назовні та укріплення її нового образу в спільноті.

5.2

Розширення каналів комунікації для популяризації бібліотек серед різних типів соціальних  та вікових груп

Стійкий імідж бібліотеки як сучасної культурної установи та цікавого публічного простору

5.3

Розробка та впровадження політик, що регламентують комунікації бібліотек, підготовка бібліотекарів до публічних виступів

Ефективна, на основі етики та емпатії «взаємодія з публіками» – найвпливовішими та найактивнішими аудиторіями, левова частка котрих не є користувачами бібліотек.

5.4

Вироблення рішень щодо розвитку локальних ком'юніті кожної окремої бібліотеки ЦБС

Посилення бренду «Бібліотеки Солом'янки»

 

 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА 2016-2021 РОКИ

Підготувала: директор ЦБС Солом'янського району м.Києва Іванна Щербина

"КРАЇНА БЕЗ КУЛЬТУРИ - ЦЕ ЛИШЕ ТЕРИТОРІЯ"

1. Загальні положення
Визначальним вектором сучасного суспільства є його трансформація в інформаційне суспільство - суспільство знань, яке орієнтоване на інтереси людей та підвищення якості життя.
Програма розвитку "Бібліотеки+" розроблена відповідно до Конституції України, Закону України "Про внесення змін до ЗАкону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" та спрямована на виконання "Стратегії розвитку бібоіотечної справи на період до 2025 року "Якісні зміни для забезпечення сталого розвитку України".
Відповідно до зазначених документів, Програма розвитку ЦБС Солом'янського району націлена на розвиток необхідних компетенцій, впровадження нових фор і методів роботи та розширення повноважень філіалів, що входять в структуру ЦБС. 
Головні характеристики Програми - толерантність і плюралізм, повага і залучення, тобто культурні цінності, що є основою європейської демократії.
2. Завдання
 • Трансформація діяльності ЦБС шляхом формувування бібліотек-хабів, що майсимально наближені до потреб сучасної людини.
 • Фандрейзингова діяльність, взаємовигідне партнерство, залучення додаткових ресурсів задля підвищення якості бібліотечних послугє
 • Впровадження і локалізація новітніх бібліотчених технологій та цифрових сервісів задля роботи, розваг і творчості мешканців району.
 • Посилення бібліотчного менеджменту, концентрація всіх ресурсів, доступних ЦБС задля забезпечення життєздатності та сталого розвитку організації.
3. Пріоритети
 • Використання культури як механізму розвитку суспільства
 • Реалізація бібліотеками як інституціями, що доступні всім верствам населення, державної політики в сфері культури
 • Збереження цілісної структури ЦБС з розширенням повноважень філіалів
 • Забезпечення вільного доступу громадян до офіційної інформації
 • Задоволення освітньо-культурних потреб населення
 • Інформаційна підтримка безперервної освіти громадян протягом всього життя
 • Організація якісного, змістовного дозвілля мешканціва району
4. Бачення
 • Використання ринкових інструментів (менеджмент, меркетинг, фандрейзинг) задля залучення грошових коштів та інших ресурсів, які необхідні для реалізації якісних змін в діяльності ЦБС
 • Надання послуг та рішень, які допомагають користувачам / працівникам розвивати / реалізувати свій креативний потенціал
 • Розвиток бібліотечного середовища як стратегічного місця розширення існуючих, та цілеспрямованого впровадження нових культурних практик, які спрямовані на формування та сталий розвиток українського суспільства
5. Очікувані результати
 • Використання бібліотечних локацій для розвитку та покращення якості життя людини
 • Генерування корпоративної активності персоналом ЦБС та соціальної відповідальності користувачами
 • Створення єдиного інформаційного бібіотченого поля і координація існування в цьому полі
 • Соціалізація бібліотек, ефективна взаємодія з громадою, завоювання статусу "Бібліотека потрібна громаді"

ПРОГРАМА ДІЙ НА 2017-2021 РОКИ
 • Розвиток організаційної спроможності бібліотек району
1. Координація діяльності з органами місцевого самоврядування та інформаційне забезпечення соціально-політичних процесів.
2. Залучення позабюджетного фінансування. Локальний фандрейзинг. Участь у грантових програмах.
3. Розширення спектру надання комерційних послуг.
4. Створення благодійного фонду при бібліотеках для вирішення поточних побутових потреб та творчих завдань.
5. Спрямування кадрового потенціалу на формування універсальності і престижності професії.
 • Клієнтоорієнтованість обслуговування 
1. Якісне надання базових сервісних бібліотчених послуг. Підвищення рівня комфортності відвідування бібліотек.
2. Злагодженість взаємодії різних відділів та філіалів ЦБС, висока якість комунікації з користувачем на міжособистісному рівні.
3. Партнерстка філантропія та організація роботи бібліотечного волонтерства.
 • Кроскультурна компетентність. Вміння працювати у різних культурних середовищах
1. Підвищення соціальної значущості бібліотек як культурно-комунікаційних закладів некомерційного характеру, що надають широкий спектр полікультурних послуг.
2. Розширення горизонстального партнерства у креативно-культурному та мистецько-творчому середовищах.
3. Співпраця з неурядовими організаціями, культурними фундаціями, інституціями, фондами. Участь у культурних проектах.
 • Промоція літератури та читання
1. Відновлення престижності читання. Багаторівневе входження читача в книжково-літературний простір.
2. Партнерство та ефективна взаємодія бібліотек з представниками книжкової індустрії задля оновлення фондів бібліотек.
3. Стимулювання процесів неформальної освіти та особистісного розвитку користувачів.
 • Застосування комунікативних технологій
1. Піар-компанії у форматі нових соціальних медіа.
2. Ефективна взаємодія з засобами масової інформації.
3. Використання маркетингових стратегій, перепрограмуваня суспільної думки про бібліотеки.
4. Підвищення престижності професії шляхом представлення ефективного бібліотечного контенту у віртуальному просторі.
 • Формування якісних змін
1. Розширення мережі ПДГ (Пункт доступу громадян до офіційної інформації) та доступу до послуг Електронного урядування.
2. Цифрова обробка видань фонду ЦБС та створення електронної бібліотеки.
3. Проектний, інноваційний розвиток кожної бібліотеки системи як об'єктів соціальних інвестицій.
4. Розвиток ЦБС як культурно-інформаційного, дозвіллєво-комунікативного середовища, що сприяє формуванню національної ідентичності та соціальному порозумінню.
 • Корпоративна культура
1. Ремоделінг інтер'єру та екстер'єру бібліотек.
2. Впровадження корпоративного бібліотечного стилю.
3. Створення індивідуальної мапи навчання персоналу, що розвиває інноваційність, креативність, проактивність та інші компетентності на рівні системи.
4. Постійне, систематичне підвищення кваліфікації персоналу, його чітка переорієнтація на діяльність в умовах суспільства, що швидко змінюється.

Додаток 1.
ПЛАН ДІЙ РОЗВИТКУ ЦБС НА 5 РОКІВ
Бібліотека - місце органічної взаємодії виробників та споживачів культурного продукту, що трансформує середовище і ментальність людей, які в ньому знаходяться, створюючи можливості для нових комунікацій та розширення культурних горизонтів.
Табл. 1   
Напрямок:
Кроки
Розвиток організаційної спроможності бібліотек
1.     Активне залучення до бібліотек альтернативних джерел фінансування
2.      Освоєння фінансування цільових бібліотечних проектів методом спільнокошту 
3.      Розвиток і позиціонування бібліотек як безпечної і дружньої до дитини /дорослої людини території
4.      Легкий доступ громадян до інформації про діяльність органів влади та місцевого самоврядування, рівний доступ до різних форм електронної демократії
5.      Інформаційна підтримка безперервної освіти громадян протягом всього життя
Клієнто-
орієнтованість обслуговування
1.    Організація фізично безбарєрного простору
2.    Систематичне ознайомлення певних груп користувачів з тематичною інформацією згідно з їхніми запитами
3.    Вдосконалення традиційних підходів та ефективне впровадження інноваційних технологій в довідково – бібліографічному обслуговуванні користувачів .
4.    Постійне оновлення ресурсів обслуговування (довідково-бібліографічні видання, бібліографічні показники, алфавітний, систематичний каталоги  та СКС)
5.    Залучення користувачів до бібліотечного волонтерства (масові заходи, вуличні акції, ремонт бібліотечних фондів, організація бібліотечних стендів під час проведення культурних події міського та загальнодержавного  рівня тощо
Кроскультурна компетентність
1.    Вивчення і передбачення перспективного попиту користувачів на певні культурні продукти/послуги задля вчасного спрямування зусиль на їх задоволення
2.    Адаптація бібліотечного простору до новітніх культурних процесів
3.    Посилення ролі бібліотек як центрів організації дозвілля
Фетиш паперової книги
1.      Зустрічі, книги та списки рекомендованої літератури від успішних українських бізнесменів, політиків, топ-менеджерів, знакових людей культурного простору
2.       Контраверсійність. Систематична популяризація класики задля збільшення попиту на неї
3.      Мультимедійні та авторські книжкові презентації
Використання комунікативних технологій
1.    Акцентування уваги суспільства на культурних продуктах ЦБС, які допомагають економити час або/та з користю його проводити
2.    Систематичне формування громадської думки про корисність та привабливість бібліотечного середовища
Формування якісних змін
1.      Ефективне використання інформаційних ресурсів бібліотеки в режимі реального та відкладеного часу
2.      Операційні процеси щодо створення модулів оперативних фондів відповідно проектній діяльності кожної окремої бібліотек
3.      Доступ користувачів до знань за допомогою смарт-пристроїв
4.      Переформатування і подальша робота за обраними цільовими проектами та програмами, доцільність і ефективність яких перевірені часом.
5.      Вдосконалення, посилення, активне позиціонування в соціокультурному просторі бренду «Бібліотеки Соломянки»
Корпоративна культура

1.    Створення інтер’єру бібліотек, які відповідають сучасним критеріям «третього місця»
2.    Оновлення екстерєру бібліотек які відповідатимуть вимогам естетично привабливого урбаністичного простору.
3.    Розвиток корпоративного стилю (брендування, впізнаваність тощо)
4.     Освітньо-мотиваційні  проекти для персоналу (семінари, тренінги, стратегічні сесії,  конференції)
5.    Орієнтація персоналу на творчу роботу, навчання здатності до публічної імпровізації
6.    Розробка презентаційних прес-пакетів профорієнтаційного напрямку для навчальних закладів з метою залучення молодих спеціалістів до бібліотечної справи
7.    Наукова робота та кадрове навчання адміністрації ЦБС як форма впровадження принципів нових технологій управління і розвитку.

Додаток 2
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ЦБС НА РІК
В світлі подій, які відбуваються в останні роки в Україні та світі бачимо, що культурний сектор має велике значення для сталого розвитку суспільства, а культура посідає центральне місце в житті людей.
Питання окреслені в програмі є життєво важливими для кожної особистості, вони  мають вплив на всі аспекти соціального, економічного і політичного життя суспільства.
Табл. 1 Розвиток організаційної спроможності бібліотек
Форма і зміст
Кроки
Очікуваний результат
1.
Участь ЦБС у інформаційній кампанії для популяризації електронного урядування


1.Своєчасність – надання послуги в установлений законом термін;
2.Доступність – фактичну можливість клієнта звернутись за адміністративною послугою
3. Зручність – урахування інтересів та потреб утримувачів послуг у процесі організації надання  послуг
4. Відкритість – безперешкодне отримання інформації, яка розміщується на офіційних порталах, друкується у офіційних виданнях та буклетах щодо тих чи інших адміністративних послуг; професійність – належний рівень кваліфікації працівників
Підвищення якості навичок громадян у використанні інформаційних ресурсів
2.
Впровадження систематичного надання інформаційних послуг в електронному вигляді
1.Одностороння та двостороння інтерактивність (завантаження та збереження форм документів, поданння форм в он-лайн),
2. Операційна взаємодія (повна реалізація трансакцій в електронній формі, включаючи надання і оплату послуг.
3. Реєстрація користувачів та користування інтернет-приймальнями органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатами різних рівнів, можливість комунікації між депутатами та виборцями
3.
Налагодження співпраці з ІТ-компаніями
1.Підтримка існуючих та впровадження нових хмарних технологій
2. Надання користувачам доступів до електронного навчання
Посилення інформаційної грамотності користувачів
4.
Розгалуження на технічно спроможні бібліотеки електронних сервісів
 1.Електронна освіта – реєстрація на ЗНО
2. «Електронний вступ»
3. Автоматизована система державного земельного кадастру – прозора і доступна інформація про землі і земельні ділянки України
4. Електронний квиток – можливість придбати квитки в будь-який час
5. Електронна реєстрація  дітей в дошкільні навчальні заклади
5.
Укладання  партнерських угод, що розширюють соціально-інформаційні можливості ЦБС й формують суспільне порозуміння
1.Дозвіллєві програми для дитячих лікарень
2.Розширення співпраці з Центральним військовим госпіталем, Українським інститутом національної пам’яті та іншими закладами патріотичного спрямування
3.Курс економічних лекцій від викладачів Кєво-Могилянської бізнес-школи
4.Краєзнавчий туризм (співпраця з музеями)
6.
Уникнення соціальної самотності людей різних вікових категорій
1.Навчальні курси (мовні, комп’ютерні, художні, хенд-мейд, йога та інші)
2.Клуби за інтересами (літературні, музичні, кулінарні та інші)
3.Тематичне спілкування (театралізовані дійства та перформанси, кінозали)
4.Інтерактивне спілкування (Skype, соцмережі)
Табл. 2 Клієнтоорієнтованість обслуговування
Форма і зміст
Очікуваний результат
1.
Затвердження  оновлених  стандартів обслуговування: проактивний підхід, компетентність, своєчасність, доступність, відкритість (готовність і вміння допомогти), гнучкість (індивідуальний підхід), комунікація (тактовність), зворотній зв'язок, організація і контроль, трудова етика
Розширення цільової аудиторії відвідувачів , залучення прогресивної міської молоді до активного
користування бібліотеками
2.
Широке інформування про нові надходження,  пропаганда та сприяння їх затребуваності (бесіди, виставки, шорт-листи)
3.
Створення у технічно спроможних бібліотеках конференц-зон: повний комплект офісного (телефон, ксерокс, принтер, сканер, факс) та професійного обладнання (фліпчарт, звукова система, мультимедіа); надання користувачам доступу до фіксованих та індивідуальних робочих місць, швидкісного інтернет, проведення онлайн-трансляцій та інтернет презентацій,  Wi-Fi, Skype
4.
Впровадження нового, зручного для користувача графіка роботи: продовження роботи ЦРБ в світлу пору року на одну годину, впровадження системи чергових  бібліотек (дорослої та дитячої) у філіалах
5.
Вдосконалення зонування бібліотек задля балансу робочої зони і зони відпочинку: коворкінг-простір, івент-локації, простір читання і саморозвитку, арт-платформи, дитячі майданчики  тощо
6.
Позастаціонарне обслуговування окремих категорій: люди з особливими потребами, молоді мами, військовослужбовці
Удосконалення організації обслуговування
7.
Допомога соціально незахищеним верствам населення у доступі до соціальних послуг
Табл. 3 Кроскультурна компетентність
Форма і зміст
Очікуваний результат
1.
Організація  культурних заходів,  пов’язаних  з питаннями культурної, релігійної та історичної спадщини, що відзначаються на державному рівні.
Нарощування потенціалу бібліотек  як культурного та креативного сектору суспільства, який здатний сприяти і впливати на  суспільне порозуміння
2.
Адаптація бібліотечного простору до сучасних культурних процесів
3.
Залучення культурного капіталу знакових осіб задля підтримки суспільного діалогу громадян навколо солідарного бачення майбутнього (тематичні зустрічі, історичні  уроки, концерти, презентації тощо)
4.
Промоція художніх/інтелектуальних продуктів партнерів/користувачів у вітчизняному інформаційному просторі
5.
Промоція використання районної інфраструктури в сфері туризму (велосипедні маршрути, освітні туристичні стежки і т.д.) та використання культурної спадщини (посилення співпраці з театрами музеями, галереями)
Табл. 4 Промоція читання. Фетиш паперової книги
Форма і зміст
Результат
1.
Організація і проведення цікавих івентів, що підвищують популяризацію читання: Презентації, публічні читання, автограф-сесії, літературні зустрічі, віртуальні виставки
 Передбачення та перспективне задоволення
читацьких потреб наявних та потенційних користувачів, підвищення престижності читання
2.
Авторські книгопроекти: «Розміновані слова» (творчість переселенців),
«Читаючі батьки» (батьківські групи)
3.
Партнерська взаємодія з навчальними закладами задля збільшення читаності серед дітей та учнівської молоді
4.
Промоція кращих зразків різножанрової, актуальної літератури: мотиваційні та ділові книги, видання, присвячені піару, історії, психології, політиці
5.
Аналіз динаміки поповнення фонду ЦБС, його галузевий, якісний та кількісний  склад задля прогнозування і забезпечення читацького попиту
Табл. 5 Застосування комунікативних технологій
Форма і зміст
Очікуваний результат
1.
Промоційні заходи щодо підвищення популярності бібліотек: Флеш-моби, лібмоби, вуличні активності
Збільшення присутності бібліотек в системі соціально-культурних комунікацій, участь бібліотек у створенні та обміні соціальними ідеями та інноваціями
2.
Створення та розповсюдження бібліотечної рекламної сувенірної  продукції
3.
Організація івентів, які підвищують статусний рівень бібліотек
4.
Побудова ефективної комунікації та обрання вдалих месседжів для ЗМІ (підготовка анонсів, прес-релізів, пост-релізів, статтей; організаційні зв’язки з партнерами) задля формування позитивного іміджу ЦБС
5.
Створення довідкового інформаційного порталу ЦБС (додатковий інтернет-ресурс на платформі: «edukit.kiev.ua) задля збільшення попиту на бібліотечно- інформаційні послуги
6.
Розміщення поза зоною бібліотеки зовнішніх ідентифікаційних атрибутів (стріт-арт, вказівники, рекламні дошки, плакати)
7.
Розповсюдження бібліотечних рекламно-інформаційних матеріалів в соціальних медіа задля прилюднення та популяризації результатів інтелектуальних та організаційних напрацювань ЦБС
8.
Аналіз банку публікацій та повідомлень, сюжетів в ЗМІ та в Інтернет про діяльність ЦБС задля ефективного процесу медіапланування
Табл. 6 Планування якісних змін
Форма і зміст
Очікуваний результат
1.
Запровадження штрих – кодування книжкових фондів
Розробка та впровадження бібліотечних продуктів і послуг для користувачів
2.
та читацька ініціатива
3.
Соціологічна робота наявною та потенційною цільовою аудиторією
4.
Проектна інноваційна робота, яка поступово перетворюється у повноцінну діяльність у бібліотечному середовищі
5.
Залучення креативного потенціалу користувачів до активного бібліотечного життя
Табл. 7 Корпоративна культура
Форма і зміст
Очікуваний результат
1.
Розвиток корпоративного бібліотечного стилю (зовнішній вигляд персоналу, впізнаваність єдині стандарти обслуговування
Запровадження успішних рішень, інноваційних знахідок, які стимулюють переформат-ування роботи бібліотек і мислення бібліотекарів
2.
Практично-методичні семінари з питань розвитку креативності, професійної і прикладної компетентності сучасного бібліотекаря
3..
Літня школа бібліотечного маркетингу для персоналу
4..
Корпоративні тренінги «Соціальний імідж, гармонійні колективи і жіноче лідерство»
5.
Введення системи оцінювання роботи працівників користувачами


Дана Програма і її додатки - @Інтелектуальна власність Іванни Щербини

1 коментар: