Програма розвитку ЦБС Солом'янського району на 2016 - 2021 роки

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА 2016-2021 РОКИ

Підготувала: директор ЦБС Солом'янського району м.Києва Іванна Щербина

"КРАЇНА БЕЗ КУЛЬТУРИ - ЦЕ ЛИШЕ ТЕРИТОРІЯ"

1. Загальні положення
Визначальним вектором сучасного суспільства є його трансформація в інформаційне суспільство - суспільство знань, яке орієнтоване на інтереси людей та підвищення якості життя.
Програма розвитку "Бібліотеки+" розроблена відповідно до Конституції України, Закону України "Про внесення змін до ЗАкону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" та спрямована на виконання "Стратегії розвитку бібоіотечної справи на період до 2025 року "Якісні зміни для забезпечення сталого розвитку України".
Відповідно до зазначених документів, Програма розвитку ЦБС Солом'янського району націлена на розвиток необхідних компетенцій, впровадження нових фор і методів роботи та розширення повноважень філіалів, що входять в структуру ЦБС. 
Головні характеристики Програми - толерантність і плюралізм, повага і залучення, тобто культурні цінності, що є основою європейської демократії.
2. Завдання
 • Трансформація діяльності ЦБС шляхом формувування бібліотек-хабів, що майсимально наближені до потреб сучасної людини.
 • Фандрейзингова діяльність, взаємовигідне партнерство, залучення додаткових ресурсів задля підвищення якості бібліотечних послугє
 • Впровадження і локалізація новітніх бібліотчених технологій та цифрових сервісів задля роботи, розваг і творчості мешканців району.
 • Посилення бібліотчного менеджменту, концентрація всіх ресурсів, доступних ЦБС задля забезпечення життєздатності та сталого розвитку організації.
3. Пріоритети
 • Використання культури як механізму розвитку суспільства
 • Реалізація бібліотеками як інституціями, що доступні всім верствам населення, державної політики в сфері культури
 • Збереження цілісної структури ЦБС з розширенням повноважень філіалів
 • Забезпечення вільного доступу громадян до офіційної інформації
 • Задоволення освітньо-культурних потреб населення
 • Інформаційна підтримка безперервної освіти громадян протягом всього життя
 • Організація якісного, змістовного дозвілля мешканціва району
4. Бачення
 • Використання ринкових інструментів (менеджмент, меркетинг, фандрейзинг) задля залучення грошових коштів та інших ресурсів, які необхідні для реалізації якісних змін в діяльності ЦБС
 • Надання послуг та рішень, які допомагають користувачам / працівникам розвивати / реалізувати свій креативний потенціал
 • Розвиток бібліотечного середовища як стратегічного місця розширення існуючих, та цілеспрямованого впровадження нових культурних практик, які спрямовані на формування та сталий розвиток українського суспільства
5. Очікувані результати
 • Використання бібліотечних локацій для розвитку та покращення якості життя людини
 • Генерування корпоративної активності персоналом ЦБС та соціальної відповідальності користувачами
 • Створення єдиного інформаційного бібіотченого поля і координація існування в цьому полі
 • Соціалізація бібліотек, ефективна взаємодія з громадою, завоювання статусу "Бібліотека потрібна громаді"

ПРОГРАМА ДІЙ НА 2017-2021 РОКИ
 • Розвиток організаційної спроможності бібліотек району
1. Координація діяльності з органами місцевого самоврядування та інформаційне забезпечення соціально-політичних процесів.
2. Залучення позабюджетного фінансування. Локальний фандрейзинг. Участь у грантових програмах.
3. Розширення спектру надання комерційних послуг.
4. Створення благодійного фонду при бібліотеках для вирішення поточних побутових потреб та творчих завдань.
5. Спрямування кадрового потенціалу на формування універсальності і престижності професії.
 • Клієнтоорієнтованість обслуговування 
1. Якісне надання базових сервісних бібліотчених послуг. Підвищення рівня комфортності відвідування бібліотек.
2. Злагодженість взаємодії різних відділів та філіалів ЦБС, висока якість комунікації з користувачем на міжособистісному рівні.
3. Партнерстка філантропія та організація роботи бібліотечного волонтерства.
 • Кроскультурна компетентність. Вміння працювати у різних культурних середовищах
1. Підвищення соціальної значущості бібліотек як культурно-комунікаційних закладів некомерційного характеру, що надають широкий спектр полікультурних послуг.
2. Розширення горизонстального партнерства у креативно-культурному та мистецько-творчому середовищах.
3. Співпраця з неурядовими організаціями, культурними фундаціями, інституціями, фондами. Участь у культурних проектах.
 • Промоція літератури та читання
1. Відновлення престижності читання. Багаторівневе входження читача в книжково-літературний простір.
2. Партнерство та ефективна взаємодія бібліотек з представниками книжкової індустрії задля оновлення фондів бібліотек.
3. Стимулювання процесів неформальної освіти та особистісного розвитку користувачів.
 • Застосування комунікативних технологій
1. Піар-компанії у форматі нових соціальних медіа.
2. Ефективна взаємодія з засобами масової інформації.
3. Використання маркетингових стратегій, перепрограмуваня суспільної думки про бібліотеки.
4. Підвищення престижності професії шляхом представлення ефективного бібліотечного контенту у віртуальному просторі.
 • Формування якісних змін
1. Розширення мережі ПДГ (Пункт доступу громадян до офіційної інформації) та доступу до послуг Електронного урядування.
2. Цифрова обробка видань фонду ЦБС та створення електронної бібліотеки.
3. Проектний, інноваційний розвиток кожної бібліотеки системи як об'єктів соціальних інвестицій.
4. Розвиток ЦБС як культурно-інформаційного, дозвіллєво-комунікативного середовища, що сприяє формуванню національної ідентичності та соціальному порозумінню.
 • Корпоративна культура
1. Ремоделінг інтер'єру та екстер'єру бібліотек.
2. Впровадження корпоративного бібліотечного стилю.
3. Створення індивідуальної мапи навчання персоналу, що розвиває інноваційність, креативність, проактивність та інші компетентності на рівні системи.
4. Постійне, систематичне підвищення кваліфікації персоналу, його чітка переорієнтація на діяльність в умовах суспільства, що швидко змінюється.

Додаток 1.
ПЛАН ДІЙ РОЗВИТКУ ЦБС НА 5 РОКІВ
Бібліотека - місце органічної взаємодії виробників та споживачів культурного продукту, що трансформує середовище і ментальність людей, які в ньому знаходяться, створюючи можливості для нових комунікацій та розширення культурних горизонтів.
Табл. 1   
Напрямок:
Кроки
Розвиток організаційної спроможності бібліотек
1.     Активне залучення до бібліотек альтернативних джерел фінансування
2.      Освоєння фінансування цільових бібліотечних проектів методом спільнокошту 
3.      Розвиток і позиціонування бібліотек як безпечної і дружньої до дитини /дорослої людини території
4.      Легкий доступ громадян до інформації про діяльність органів влади та місцевого самоврядування, рівний доступ до різних форм електронної демократії
5.      Інформаційна підтримка безперервної освіти громадян протягом всього життя
Клієнто-
орієнтованість обслуговування
1.    Організація фізично безбарєрного простору
2.    Систематичне ознайомлення певних груп користувачів з тематичною інформацією згідно з їхніми запитами
3.    Вдосконалення традиційних підходів та ефективне впровадження інноваційних технологій в довідково – бібліографічному обслуговуванні користувачів .
4.    Постійне оновлення ресурсів обслуговування (довідково-бібліографічні видання, бібліографічні показники, алфавітний, систематичний каталоги  та СКС)
5.    Залучення користувачів до бібліотечного волонтерства (масові заходи, вуличні акції, ремонт бібліотечних фондів, організація бібліотечних стендів під час проведення культурних події міського та загальнодержавного  рівня тощо
Кроскультурна компетентність
1.    Вивчення і передбачення перспективного попиту користувачів на певні культурні продукти/послуги задля вчасного спрямування зусиль на їх задоволення
2.    Адаптація бібліотечного простору до новітніх культурних процесів
3.    Посилення ролі бібліотек як центрів організації дозвілля
Фетиш паперової книги
1.      Зустрічі, книги та списки рекомендованої літератури від успішних українських бізнесменів, політиків, топ-менеджерів, знакових людей культурного простору
2.       Контраверсійність. Систематична популяризація класики задля збільшення попиту на неї
3.      Мультимедійні та авторські книжкові презентації
Використання комунікативних технологій
1.    Акцентування уваги суспільства на культурних продуктах ЦБС, які допомагають економити час або/та з користю його проводити
2.    Систематичне формування громадської думки про корисність та привабливість бібліотечного середовища
Формування якісних змін
1.      Ефективне використання інформаційних ресурсів бібліотеки в режимі реального та відкладеного часу
2.      Операційні процеси щодо створення модулів оперативних фондів відповідно проектній діяльності кожної окремої бібліотек
3.      Доступ користувачів до знань за допомогою смарт-пристроїв
4.      Переформатування і подальша робота за обраними цільовими проектами та програмами, доцільність і ефективність яких перевірені часом.
5.      Вдосконалення, посилення, активне позиціонування в соціокультурному просторі бренду «Бібліотеки Соломянки»
Корпоративна культура

1.    Створення інтер’єру бібліотек, які відповідають сучасним критеріям «третього місця»
2.    Оновлення екстерєру бібліотек які відповідатимуть вимогам естетично привабливого урбаністичного простору.
3.    Розвиток корпоративного стилю (брендування, впізнаваність тощо)
4.     Освітньо-мотиваційні  проекти для персоналу (семінари, тренінги, стратегічні сесії,  конференції)
5.    Орієнтація персоналу на творчу роботу, навчання здатності до публічної імпровізації
6.    Розробка презентаційних прес-пакетів профорієнтаційного напрямку для навчальних закладів з метою залучення молодих спеціалістів до бібліотечної справи
7.    Наукова робота та кадрове навчання адміністрації ЦБС як форма впровадження принципів нових технологій управління і розвитку.

Додаток 2
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ЦБС НА РІК
В світлі подій, які відбуваються в останні роки в Україні та світі бачимо, що культурний сектор має велике значення для сталого розвитку суспільства, а культура посідає центральне місце в житті людей.
Питання окреслені в програмі є життєво важливими для кожної особистості, вони  мають вплив на всі аспекти соціального, економічного і політичного життя суспільства.
Табл. 1 Розвиток організаційної спроможності бібліотек
Форма і зміст
Кроки
Очікуваний результат
1.
Участь ЦБС у інформаційній кампанії для популяризації електронного урядування


1.Своєчасність – надання послуги в установлений законом термін;
2.Доступність – фактичну можливість клієнта звернутись за адміністративною послугою
3. Зручність – урахування інтересів та потреб утримувачів послуг у процесі організації надання  послуг
4. Відкритість – безперешкодне отримання інформації, яка розміщується на офіційних порталах, друкується у офіційних виданнях та буклетах щодо тих чи інших адміністративних послуг; професійність – належний рівень кваліфікації працівників
Підвищення якості навичок громадян у використанні інформаційних ресурсів
2.
Впровадження систематичного надання інформаційних послуг в електронному вигляді
1.Одностороння та двостороння інтерактивність (завантаження та збереження форм документів, поданння форм в он-лайн),
2. Операційна взаємодія (повна реалізація трансакцій в електронній формі, включаючи надання і оплату послуг.
3. Реєстрація користувачів та користування інтернет-приймальнями органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатами різних рівнів, можливість комунікації між депутатами та виборцями
3.
Налагодження співпраці з ІТ-компаніями
1.Підтримка існуючих та впровадження нових хмарних технологій
2. Надання користувачам доступів до електронного навчання
Посилення інформаційної грамотності користувачів
4.
Розгалуження на технічно спроможні бібліотеки електронних сервісів
 1.Електронна освіта – реєстрація на ЗНО
2. «Електронний вступ»
3. Автоматизована система державного земельного кадастру – прозора і доступна інформація про землі і земельні ділянки України
4. Електронний квиток – можливість придбати квитки в будь-який час
5. Електронна реєстрація  дітей в дошкільні навчальні заклади
5.
Укладання  партнерських угод, що розширюють соціально-інформаційні можливості ЦБС й формують суспільне порозуміння
1.Дозвіллєві програми для дитячих лікарень
2.Розширення співпраці з Центральним військовим госпіталем, Українським інститутом національної пам’яті та іншими закладами патріотичного спрямування
3.Курс економічних лекцій від викладачів Кєво-Могилянської бізнес-школи
4.Краєзнавчий туризм (співпраця з музеями)
6.
Уникнення соціальної самотності людей різних вікових категорій
1.Навчальні курси (мовні, комп’ютерні, художні, хенд-мейд, йога та інші)
2.Клуби за інтересами (літературні, музичні, кулінарні та інші)
3.Тематичне спілкування (театралізовані дійства та перформанси, кінозали)
4.Інтерактивне спілкування (Skype, соцмережі)
Табл. 2 Клієнтоорієнтованість обслуговування
Форма і зміст
Очікуваний результат
1.
Затвердження  оновлених  стандартів обслуговування: проактивний підхід, компетентність, своєчасність, доступність, відкритість (готовність і вміння допомогти), гнучкість (індивідуальний підхід), комунікація (тактовність), зворотній зв'язок, організація і контроль, трудова етика
Розширення цільової аудиторії відвідувачів , залучення прогресивної міської молоді до активного
користування бібліотеками
2.
Широке інформування про нові надходження,  пропаганда та сприяння їх затребуваності (бесіди, виставки, шорт-листи)
3.
Створення у технічно спроможних бібліотеках конференц-зон: повний комплект офісного (телефон, ксерокс, принтер, сканер, факс) та професійного обладнання (фліпчарт, звукова система, мультимедіа); надання користувачам доступу до фіксованих та індивідуальних робочих місць, швидкісного інтернет, проведення онлайн-трансляцій та інтернет презентацій,  Wi-Fi, Skype
4.
Впровадження нового, зручного для користувача графіка роботи: продовження роботи ЦРБ в світлу пору року на одну годину, впровадження системи чергових  бібліотек (дорослої та дитячої) у філіалах
5.
Вдосконалення зонування бібліотек задля балансу робочої зони і зони відпочинку: коворкінг-простір, івент-локації, простір читання і саморозвитку, арт-платформи, дитячі майданчики  тощо
6.
Позастаціонарне обслуговування окремих категорій: люди з особливими потребами, молоді мами, військовослужбовці
Удосконалення організації обслуговування
7.
Допомога соціально незахищеним верствам населення у доступі до соціальних послуг
Табл. 3 Кроскультурна компетентність
Форма і зміст
Очікуваний результат
1.
Організація  культурних заходів,  пов’язаних  з питаннями культурної, релігійної та історичної спадщини, що відзначаються на державному рівні.
Нарощування потенціалу бібліотек  як культурного та креативного сектору суспільства, який здатний сприяти і впливати на  суспільне порозуміння
2.
Адаптація бібліотечного простору до сучасних культурних процесів
3.
Залучення культурного капіталу знакових осіб задля підтримки суспільного діалогу громадян навколо солідарного бачення майбутнього (тематичні зустрічі, історичні  уроки, концерти, презентації тощо)
4.
Промоція художніх/інтелектуальних продуктів партнерів/користувачів у вітчизняному інформаційному просторі
5.
Промоція використання районної інфраструктури в сфері туризму (велосипедні маршрути, освітні туристичні стежки і т.д.) та використання культурної спадщини (посилення співпраці з театрами музеями, галереями)
Табл. 4 Промоція читання. Фетиш паперової книги
Форма і зміст
Результат
1.
Організація і проведення цікавих івентів, що підвищують популяризацію читання: Презентації, публічні читання, автограф-сесії, літературні зустрічі, віртуальні виставки
 Передбачення та перспективне задоволення
читацьких потреб наявних та потенційних користувачів, підвищення престижності читання
2.
Авторські книгопроекти: «Розміновані слова» (творчість переселенців),
«Читаючі батьки» (батьківські групи)
3.
Партнерська взаємодія з навчальними закладами задля збільшення читаності серед дітей та учнівської молоді
4.
Промоція кращих зразків різножанрової, актуальної літератури: мотиваційні та ділові книги, видання, присвячені піару, історії, психології, політиці
5.
Аналіз динаміки поповнення фонду ЦБС, його галузевий, якісний та кількісний  склад задля прогнозування і забезпечення читацького попиту
Табл. 5 Застосування комунікативних технологій
Форма і зміст
Очікуваний результат
1.
Промоційні заходи щодо підвищення популярності бібліотек: Флеш-моби, лібмоби, вуличні активності
Збільшення присутності бібліотек в системі соціально-культурних комунікацій, участь бібліотек у створенні та обміні соціальними ідеями та інноваціями
2.
Створення та розповсюдження бібліотечної рекламної сувенірної  продукції
3.
Організація івентів, які підвищують статусний рівень бібліотек
4.
Побудова ефективної комунікації та обрання вдалих месседжів для ЗМІ (підготовка анонсів, прес-релізів, пост-релізів, статтей; організаційні зв’язки з партнерами) задля формування позитивного іміджу ЦБС
5.
Створення довідкового інформаційного порталу ЦБС (додатковий інтернет-ресурс на платформі: «edukit.kiev.ua) задля збільшення попиту на бібліотечно- інформаційні послуги
6.
Розміщення поза зоною бібліотеки зовнішніх ідентифікаційних атрибутів (стріт-арт, вказівники, рекламні дошки, плакати)
7.
Розповсюдження бібліотечних рекламно-інформаційних матеріалів в соціальних медіа задля прилюднення та популяризації результатів інтелектуальних та організаційних напрацювань ЦБС
8.
Аналіз банку публікацій та повідомлень, сюжетів в ЗМІ та в Інтернет про діяльність ЦБС задля ефективного процесу медіапланування
Табл. 6 Планування якісних змін
Форма і зміст
Очікуваний результат
1.
Запровадження штрих – кодування книжкових фондів
Розробка та впровадження бібліотечних продуктів і послуг для користувачів
2.
та читацька ініціатива
3.
Соціологічна робота наявною та потенційною цільовою аудиторією
4.
Проектна інноваційна робота, яка поступово перетворюється у повноцінну діяльність у бібліотечному середовищі
5.
Залучення креативного потенціалу користувачів до активного бібліотечного життя
Табл. 7 Корпоративна культура
Форма і зміст
Очікуваний результат
1.
Розвиток корпоративного бібліотечного стилю (зовнішній вигляд персоналу, впізнаваність єдині стандарти обслуговування
Запровадження успішних рішень, інноваційних знахідок, які стимулюють переформат-ування роботи бібліотек і мислення бібліотекарів
2.
Практично-методичні семінари з питань розвитку креативності, професійної і прикладної компетентності сучасного бібліотекаря
3..
Літня школа бібліотечного маркетингу для персоналу
4..
Корпоративні тренінги «Соціальний імідж, гармонійні колективи і жіноче лідерство»
5.
Введення системи оцінювання роботи працівників користувачами


Дана Програма і її додатки - @Інтелектуальна власність Іванни Щербини

1 коментар:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...